Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2009

Alfonsina y el Mar (MERCEDES SOSA)

addios Mercedes

Μικρές σκέψεις (3)

Η έννοια του χρόνου στην πολιτική είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν γνωρίζω αν γεννιέσαι με την αίσθηση του χρόνου ή την αποκτάς με τη μελέτη, την εξάσκηση και την εμπειρία. Ο Κ. Καραμανλής είχε ένα τέτοιο πρόβλημα, μία τέτοια έλλειψη της αίσθησης του χρόνου, του σωστού timing. Η χρονική απόσταση ανάμεσα στα συμβάντα, τα γεγονότα και τη λήψη της απόφασης γι΄αυτά ήταν σημαντικά μεγάλη. Αντί οι αποφάσεις να λαμβάνονται σε σχετικά μικρή χρονική απόσταση από τα γεγονότα καθυστερούσαν πολύ με αποτέλεσμα και σωστές αποφάσεις να μη λειτουργούν πλέον, να μην επιφέρουν κάποιο θετικό αποτέλεσμα, αλλά μάλλον να έχουν αρνητικό αντίχτυπο. Είναι αυτό που η ψυχολογία λέει ότι εάν ένα παιδί κάνει μια αταξία, η τιμωρία γι΄αυτή του την πράξη πρέπει να είναι σχεδόν άμεση και όχι να υστερεί χρονικά. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η αδυναμία του Κ. Καραμανλή είχε και προσωπικά αίτια, ήταν δηλαδή αποτέλεσμα και της προσωπικής του ιδιοσυγκρασίας. Δεν θέλω όμως να υποτιμώ τον τέως πρωθυπουργό. Έστω και καθυστερημένα έδειξε να βελτιώνει τις αντιδράσεις του στα πολιτικά γεγονότα υποβάλλοντας την παραίτησή του το ίδιο βράδυ των εκλογών και όχι μετά από δύο μήνες. Μόνο που αυτό, το έμαθε αργά.