Κυριακή, 14 Ιουνίου 2009

Ας τα πούμε με απλά λόγια

Το ερώτημα δεν είναι πού βρίσκεται η Αριστερά σήμερα. Το πραγματικό ερώτημα είναι προς τα πού κατευθύνεται η κοινωνία η δική μας αλλά και των άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Και αν μπορέσουμε να δούμε και να καταλάβουμε αυτό ακριβώς το ζήτημα να διερευνήσουμε ταυτόχρονα και τι Αριστερά χρειαζόμαστε ως κοινωνία. Χωρίς δογματισμούς, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς τα βαρίδια του παρελθόντος. Ας καταγράψουμε πρώτα και ας συμφωνήσουμε μία προς μία τις αξίες που πρέπει να ενστερνίζεται μια τέτοια Αριστερά. Άλλο πρότυπο ζωής; Nα το πούμε. Διαφορετικό οικονομικό μοντέλο; Nα το διατυπώσουμε. Άλλο τρόπο διακυβέρνησης; Ποιος θα είναι αυτός. Και όλα αυτά σηματοδοτούν ένα διαφορετικό και συνεκτικό νόημα ζωής; Να το εκθέσουμε. Και να προτείνουμε και στον κόσμο μέσα συλλογικής ζωής και δράσης, εθελοντισμού και συμμετοχής στην κοινή ζωή. Αυτά όλα να διαποτίσουν και το δικό μας βίο πάνω απ΄όλα. Και η γλώσσα μας να είναι καθαρή και ορθολογική αλλά συνάμα και συναισθηματική. Να απαντάμε στα ερωτήματα αλλά και να θέτουμε ερωτήματα. Αυτά προς το παρόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου